Általános Szerződési Feltételek

Utolsó módosítás: 2021.02.22.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Szerződés” vagy “ÁSZF”) célja, hogy szabályozza a

Név: MacPherson Éva egyéni vállalkozó
Székhely: 1223 Budapest, Muskotályos utca 3/1.
Nyilvántartási szám: 51477123
Adószám: 76274879-1-43
Nyilvántartja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
E-mail: eva@airmid.hu
Telefonszám: +36 70 592 3515
(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

által a https://holisticrunning.life/ domain név alatt elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül elérhető szolgáltatások, valamint egyéb az alábbiak részletezett szolgáltatások (a továbbiakban együttesen mint: „Szolgáltatás”) igénybe vevői (a továbbiakban: „Ügyfél”) között létrejövő jogviszonyra irányadó szabályokat.

 

1. A SZERZŐDÉSES JOGVISZONY LÉTREJÖTTE

I.1. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti jogviszony az ÁSZF rendelkezéseinek Ügyfél általi elfogadásával jön létre, mely az egyes Szolgáltatások esetében a következőképpen történhet:

I.1.1. a II.1. pontban részletezett Szolgáltatás esetében a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával 

I.1.2. a II.2. pontban részletezett Szolgáltatás esetében a Szolgáltatásra történő előfizetéssel;

 

2. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

II.1. Természetgyógyászati egészségügyi szaktanácsadás

II.1.1. A Szolgáltató az Ügyfél igénye alapján természetgyógyászati szaktanácsadási Szolgáltatást nyújt. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges szakképzetséggel és engedélyekkel rendelkezik.

II.1.2. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele iránti igényét e-mail vagy telefon útján jelezheti a Szolgáltató irányába. Az Ügyfélnek meg kell jelölnie azt az egészségügyi problémát, amellyel kapcsolatosan a Szolgáltatást igénybe kívánja venni.

II.1.3. A Szolgáltató az Ügyfél által jelzett panaszoknak megfelelően, mind a telefonos, mind az e-mail útján történő megkeresés esetében e-mail útján írásban visszaigazolást küld az Ügyfél részére, hogy a Szolgáltatást az Ügyfél részére nyújtani tudja-e. Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél részére a Szolgáltatás nyújtását vállalja, úgy a visszaigazolásban megjelöli azokat az orvosi dokumentumokat (lelet, vérkép, laboreredmény stb.), melyeket az Ügyfélnek a Szolgáltató részére előzetesen meg kell küldeni vagy személyes találkozó esetén a találkozóra vigyen magával, továbbá a visszaigazolás tartalmazza a Szolgáltatás igénybevételének díját. 

II.1.4. A Szolgáltatás nyújtására személyesen a Szolgáltató által biztosított helyen vagy a felek által elfogadott online módon kerülhet sor, a felek által egyeztetett időpontban.

II.1.5. Az Ügyfél jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató – ahhoz, hogy a Szolgáltatást nyújtani tudja – egyes esetekben bizonyos, nem invazív vizsgálatok (pl. laborvizsgálat, vérvétel) elvégzését kérheti az Ügyféltől. Amennyiben az Ügyfél a vizsgálatot nem vállalja, úgy az a Szolgáltatás nyújtásának akadályát képezi, melyért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

II.1.6. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételének a visszaigazolásban meghatározott díját a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően előre, legkésőbb a személyes találkozó vagy online egyeztetés időpontjáig köteles a Szolgáltató részére megfizetni. Amennyiben az Ügyfél a díjfizetési kötelezettségének az előbbi határidőig nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást nyújtani. A Szolgáltató a díj fenti határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén egyszeri alkalommal pótidőpontot biztosít az Ügyfél részére, aki a díjfizetési kötelezettségének ezen időpontig köteles eleget tenni.

II.1.7. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott orvosi dokumentumok elemzése, illetve az Ügyfél által elmondottak alapján nyújtja a Szolgáltatást. Az Ügyfél köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani valamennyi a Szolgáltató által igényelt és rendelkezésre álló dokumentumot és információt, továbbá a Szolgáltató által feltett kérdésekre köteles legjobb tudása szerint őszintén, a valóságot nem leplezve, teljeskörűen válaszolni.

II.1.8. A Szolgáltató a II.1.7. pont szerint rendelkezésére álló adatok, információk és dokumentumok alapján az Ügyfél diagnózisának megfelelő étrendet, életmód tanácsokat, illetve recepteket állít össze, melyet az Ügyfél rendelkezésére bocsát.

II.1.9. Az Ügyfél által jelzett egészségügyi probléma függvényében a Szolgáltató elrendelheti, hogy az Ügyfél állapotának nyomonkövetése érdekében meghatározott idő elteltével az Ügyfél II.1.5. pont szerinti vizsgálaton vegyen részt és annak eredményét bocsássa a Szolgáltató rendelkezésére annak érdekében, hogy a Szolgáltató az Ügyfél állapotának változását nyononkövethesse.

II.2. Előfizetés ismeretterjesztő tartalmakra

II.2.1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás keretében az Ügyfél a Weboldalon keresztül előfizetéses rendszerben különféle egészség megőrzéssel, táplálkozással, életmód tanácsokkal foglalkozó tartalmakhoz juthat hozzá (a továbbiakban: “Előfizetés”).

II.2.2. Az Előfizetésre 3 hónapos időtartamra (a továbbiakban: “Előfizetési Időszak”) van lehetőség. Az Előfizetés az Előfizetési Időszak elteltével automatikusan megújul, amennyiben azt az Ügyfél nem mondja le. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy lemondásra az Előfizetési Időszak végét megelőzően van lehetőség, mely esetben az Előfizetés a lemondással érintett Előfizetési Időszak végén szűnik meg. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy amennyiben az Előfizetés lemondására az Előfizetési Időszak végéig nem kerül sor, úgy az egy újabb Előfizetési Időszakkal meghosszabbodik és a Szolgáltató jogosult a következő Előfizetési Időszak III.3. pontban meghatározott díját az Ügyfél fizetéshez regisztrált bankkártyáján beterhelni. 

II.2.3. Az Ügyfél kétféle Előfizetés közül választhat:

II.2.3.1. Start csomag, mely az alábbiakat tartalmazza:

 • általános, egészségmegőrzéssel, életmódtanácsokkal, egészséges táplálkozással kapcsolatos cikkekhez való hozzáférés;
 • receptekhez, táplálkozási tanácsokhoz, étrendekhez való hozzáférés

II.2.3.2. Plusz csomag, mely az alábbiakat tartalmazza:

 • minden, amit a Start csomag tartalmaz;
 • webináriumok, podcastek;
 • a receptek elkészítésével kapcsolatos videós tartalmak (főzős videók)

II.2.4. Az Ügyfélnek a Weboldalon a “Tagsági Előfizetés” gombra kattintással kezdeményezheti az Előfizetést. Ezt követően az Ügyfélnek ki kell választani, hogy a fenti II.2.3. pontban megjelölt melyik csomagra szeretne előfizetni, ennek kiválasztását követően az Ügyfél az “Előfizetek 3 hónapra” gombra kattintással léphet tovább.

II.2.5. Az Előfizetés típusának kiválasztását követően az Ügyfél részéről az alábbi adatok megadása szükséges:

 • felhasználónév;
 • vezeték- és keresztnév;
 • e-mail cím,
 • jelszó;

Az Ügyfél a fenti adatokon túlmenően opcionálisan megadhatja az alábbi adatokat:

 • telefonszám;
 • város;
 • cím;
 • kuponkód (amennyiben a Szolgáltató ilyet közzétett vagy kifejezetten az Ügyfél részére biztosította) 

Az Ügyfél, amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatosan a jövőben tájékoztatást szeretne kapni, úgy azt ezen az oldalon jelezheti a Szolgáltató részére a “Szeretnék feliratkozni a hírlevélre!” felirat melletti jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelölőnégyzet kipipálása részéről hozzájárulást jelent ahhoz, hogy a Szolgáltató az általa megadott e-mail címre hírleveleket küldjön.

Az Ügyfél a fenti adatok megadását követően az “Elfogadom az Általános Szerződési feltételeket” a “Regisztrálok” gombra kattintással léphet tovább.

II.2.6. A szükséges adatok megadását követően a Weboldal a fizetési felületre navigálja az Ügyfelet, ahol a kártya adatai megadásával véglegesítheti az Előfizetést. A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a fizetések feldolgozására a Stripe elnevezésű szolgáltatást veszi igénybe, így az Ügyfél a fizetési adatait nem közvetlenül a Szolgáltató, hanem a Stripe részére adja meg és azt az utóbbi biztonságos fizetési rendszere dolgozza fel. A Szolgáltató a Stripe rendszerből csupán az Ügyfél által kezdeményezett fizetés beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatokat látja, hogy ellenőrizni tudja a fizetési kötelezettség teljesítésének megtörténtét.

Tekintettel arra, hogy a Stripe rendszeren keresztül teljesített fizetés esetén a díj összege szinte azonnal terhelésre kerül az Ügyfél által megadott bankkártyához tartozó bankszámlán, így más fizetési módra történő áttérés nem lehetséges és a Szolgáltató nem köteles a teljesített díjat visszafizetni

Az Ügyfél a fizetési adatainak megadását követően az “Előfizetés” gombra kattintással véglegesítheti az Előfizetést. Az Ügyfél jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy az “Előfizetés” gombra kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a Szolgáltató részére, mely a fizetés teljesítésével azonnal elfogadottnak tekintendő.

II.2.7. Az Ügyfél az Előfizetési Időszak alatt az általa beállított felhasználónév és jelszó megadásával tud belépni felhasználói fiókjába és a belépés útján tud hozzáférni az Előfizetésének típusa szerint a II.2.3.1. vagy II.2.3.2. pont szerinti tartalmakhoz.   

II.2.8. Az Előfizetést követően a Szolgáltató annak megtörténtét egy visszaigazoló e-mail formájában erősíti meg az Ügyfél részére. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az Előfizetés csomagjának megnevezését, a fizetett összeget és az Előfizetési Időszakot.

 

3. DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

III.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltató részére díj (a továbbiakban: “Díj”) fizetésére köteles. 

III.2. A Díj mértékét a II.1. pont szerinti Szolgáltatás vonatkozásában a Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza. Az Ügyfél a Díj fizetési kötelezettségének a Szolgáltatás igénybevételének időpontjában személyesen készpénzben vagy a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően banki átutalás útján tehet eleget.

III.3. A II.2. pont szerinti Szolgáltatás Díja Start csomag választása esetén 2.990,- Ft / 3 hó azaz három hónapra (egy negyedévre) kettőezerkilencszázkilencven forint, míg Plusz csomag esetén 5.990,- Ft / 3 hó azaz három hónapra (egy negyedévre) ötezerkilencszázkilencven forint, melyet az Ügyfél a II.2.6. pontban írtak szerint bankkártyás fizetési útján teljesíthető a Szolgáltató részére, az Előfizetéssel egyidejűleg,

A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Stripe rendszerében Visa, Mastercard és American Express típusú bankkártyákkal teljesíthető fizetési kötelezettségét.

III.4. A Szolgáltató a Díjról számlát állít ki, melyet elektronikusan állít ki és küld meg az Ügyfél részére az általa megadott e-mail címre. Az Ügyfél jelen Szerződés elfogadásával az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

III.5. A Szolgáltató a Szolgáltatást mindaddig nem köteles nyújtani, amíg az Ügyfél a Díj fizetési kötelezettségének eleget nem tesz.

III.6. Amennyiben az Ügyfél a II.1. pont szerinti Szolgáltatást az igénybevétele időpontját megelőző 48 órán belül mondja le, úgy az az Ügyfél Díj fizetési kötelezettségét nem érinti, a Szolgáltató a Díj összegének 50%-ra, mint szerződésszegési kötbérre jogosulttá válik.

III.7. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős azért, ha az Ügyfél bankkártyás vagy egyéb, nem készpénz útján történő fizetési kötelezettségének azért nem tud eleget tenni, mert az Ügyfél nem helyes adatokat adott meg a Szolgáltató részére vagy nem rendelkezik a fizetési teljesítéséhez szükséges egyenleggel.

 

4. FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

IV.1. A Szolgáltató nem felelős a Weboldal, illetve az azon keresztül igénybe vehető Szolgáltatás elérhetetlenségéért amennyiben azt:

 • szerverhiba;
 • az Ügyfél hardware-einek meghibásodása;
 • az internetkapcsolat meghibásodása / elérhetetlensége
 • bármely más a Szolgáltatónak nem felróható technikai hiba; vagy
 • vis maior okozza.

IV.2. A Szolgáltató megfelelő és ésszerű technikai és biztonsági intézkedéseket alkalmaz a Weboldal biztonságának megőrzése érdekében, hogy az vírusoktól, trójai programoktól vagy hasonló veszélyek ellen védett legyen és hibamentesen működjön. Bármennyire fejlett technológiát alkalmaz azonban, egyetlen biztonsági rendszer sem áthatolhatatlan. A Szolgáltató felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy rendszerét a legújabb technikai eszközökkel (mind fizikai, mind szoftveres eszközökkel) védje, azonban műszaki szempontból nem garantálhatja, hogy rosszindulatú harmadik fél nem fürkészi ki az Ügyfél által a Weboldalon megadott információkat, miközben azt továbbítja a Szolgáltató részére.

IV.3. A Weboldal, illetve az azon keresztül igénybe vehető Szolgáltatás működése korlátozásoknak és más problémáknak lehet kitéve az internet, az Ügyfél belső hálózata vagy más belső hálózatok és elektronikus kommunikációs megoldások használatának következményeként, ideértve az Ügyfél által használt hibás, nem csatlakoztatott vagy hatótávolságon kívüli, kikapcsolt vagy nem működő eszközöket. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen problémákból eredő késedelemért, hibákért, károkért vagy veszteségekért.

IV.4. A jelen Szerződés értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen Szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a felek a Szerződés kötésekor, vagy azt megelőzően nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek:

 • természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);
 • tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);
 • kormányzati intézkedés;
 • háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);
 • forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború, vagy terrorcselekmények;
 • általános országos sztrájk;
 • járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel összefüggésben bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés, illetve bármely olyan a Felek által hozott intézkedés, amely összefüggésben áll a járványügyi szakemberek által a személyes kapcsolatok csökkentésére irányuló javaslataival (személyes jelenlétet igénylő feladatteljesítés felfüggesztése).

IV.5. Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.

IV.6. Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett fél a további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb folytatni a teljesítést.

IV.7. A Weboldalon a Szolgáltató által közzétett tartalmak ismeretterjesztő céllal kerültek közzétételre, azok nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak és ezáltal nem helyettesítenek semmilyen orvosi vagy dietétikai szakellátást, így ezzel kapcsolatosan a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. Amennyiben bármilyen a Weboldalon közzétett tartalom, így többek között életmód programok, étrendek, edzéstervek életmódbeli és táplálkozási ajánlások személyes alkalmazhatóságával kérdése merülne fel, úgy minden esetben forduljon orvoshoz és/vagy dietetikushoz.

IV.8. A Szolgáltató a Weboldalon közzétett tartalmakkal kapcsolatosan nem tudja garantálni továbbá, hogy az abban leírtak az Ügyfél problémájára megoldást jelentenek vagy hogy azok az Ügyfél problémájával specifikusan foglalkoznak, tekintettel arra, hogy a megosztott tartalmak a fentebb írtak szerint ismeretterjesztő céllal és általános jelleggel kerültek közzétételre, így ezzel kapcsolatosan 

IV.9. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős, amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele során valamilyen adatot, információt elhallgatott vagy valótlan adatot szolgáltatott a Szolgáltató részére. A Szolgáltató az előbbiekből eredő bármilyen következmény miatti felelősségét teljes egészében kizárja.  

 

5. TITOKTARTÁS

V.1. A jelen ÁSZF teljesítése során megismert, a másik fél működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné a felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan a) know-how, b) a felek alkalmazottainak, partnereinek, megbízottjainak, alvállalkozóinak, beszállítóinak adatai c) szoftver forráskód d) a felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk stb.

V.2. A felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A felek titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint nyilvánosságra nem hozhatják.

V.3. A felek vállalják, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül titokban tartják, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására.

V.4. A titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn és teljes mértékben érvényben marad.

V.5. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A felek kötelesek minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatni egymást, amikor bíróság vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság részére.

V.6. A titoktartás nem korlátozza a feleknek azt a jogát, hogy a jelen Szerződésről és az abban foglaltakról hivatásos jogi tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a titoktartási kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. Felek a hivatásos jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mint sajátjukért felelnek.

V.VI. A felek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá tisztában vannak az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1) bekezdésben jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok Tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A Felek tisztában vannak a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályai.

 

6. ADATVÉDELEM

VI.1. A jelen Szerződéshez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja, a jelen Szerződés megkötése és annak teljesítése, illetve a felek jogos érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekébe, valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség teljesítése. A felek a magukkal kapcsolatosan a másik félhez meghatározott, így különösen jelen Szerződés teljesítése és kapcsolattartás célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek és adatfeldolgozói tevékenységük ellátása során más adatfeldolgozót a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően nem vesznek igénybe. A felek a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 2VI-i (EU) 2016/6VI9 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation, a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény („Infotv.”), valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően jogosultak feldolgozni, és sem a jelen Szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen Szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza.

VI.2. A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos további információk a Szolgáltató vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak, amely a következő címen érhető el: holisticrunning.life / Adatkezelési tájékoztató menüpont

VI.3. A felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Felek vállalják, hogy a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

VI.4. A Szolgáltató köteles különös figyelmet fordítani arra, hogy a Szolgáltatás teljesítése során általa megismert személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáféréstől, törléstől, megsemmisüléstől, sérüléstől stb. 

 

7. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE ÉS MEGSZŰNTETÉSE 

VII.1. Jelen Szerződés annak Ügyfél általi elfogadásával jön létre és

VII.1.3. a II.1. pont szerinti Szolgáltatás esetében a tanácsadás végéig szóló határozott időtartamra jön létre

VII.1.1 a II.2. pont szerinti Szolgáltatás esetében az Előfizetés lemondásáig tartó határozatlan időtartamra jön létre 

VII.2. A II.1. pont szerinti Szolgáltatás vonatkozásában a Szerződés a tanácsadás végeztével automatikusan, minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik. Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatás megkezdése előtt a Szerződéstől elállni. Amennyiben az Ügyfél a Szerződéstől nem áll ell, azonban azt bármely okból nem veszi igénybe, vagy a Szolgáltatás igénybevételéről annak megkezdését követően mond le, az nem érinti az Ügyfélnek a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos díjfizetési kötelezettségét.

VII.3. A II.2. pont szerinti Szolgáltatás vonatkozásában a Szerződés az Előfizetés lemondásával szűnik meg, a lemondással érintett Előfizetési Időszak végével. Az Ügyfél az Előfizetést felhasználói fiókjában teheti meg vagy a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenet útján. Lemondás esetén az Ügyfél a Szolgáltatást az Előfizetési Időszak végéig jogosult igénybe venni. Amennyiben au Ügyfél az Előfizetést annak lejárta előtt saját elhatározása alapján megszűnteti, úgy a Szolgáltatásért fizetendő díjból visszatérítésre nem jogosult.

VII.4. A jelen Szerződés IV.7. pontjának illetve V. és VI. fejezetének rendelkezései jelen ÁSZF bármely okból történő megszűnését követően is határozatlan időtartamra hatályban maradnak.  

 

8. ELEKTRONIKUS ÚTON, TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

VIII.1 A Szolgáltató a II.2. pont szerinti Szolgáltatással kapcsolatosan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, az Ügyfél részére a fentieken túlmenően az alábbi tájékoztatást nyújtja.

VIII.2. Az Ügyfél az adatbeviteli hibákat az Előfizetés során bármikor javítani tudja, a folyamat alatt végig. Az Ügyfél az Előfizetési igény elküldéséig ezt a folyamatban történő visszalépés vagy ehhez hasonló gombra kattintással teheti meg, továbbá a Szolgáltató biztosítja a lehetőséget, hogy az Ügyfél a megrendelés elküldése előtt összesítve is láthassa és ellenőrizhesse a megadott adatokat.

VIII.3. Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás (Szolgáltató) a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval (Ügyfél) közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel.

VIII.4. A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. 

VIII.5. A Szolgáltató a fenti jogszabályi kötelezettségének a Weboldalon történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy az “Előfizetés” feliratú gomb alatt feltűnteti, hogy az Ügyfék az Előfizetése megerősítésével engedélyezi, hogy a Szolgáltató megterhelje a számláját.

VIII.6. A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

VIII.7. A Weboldal használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a Weboldalon leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

VIII.8. Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és a szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. 

VIII.9. A Szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

VIII.10. A Szolgáltató nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

IX.1. Az a tény, ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF nem szabályoz valamely kérdést.

IX.2. A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a felek közötti képviseletet, egyeztetést és megállapodást a szerződés tárgyának vonatkozásában.

IX.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatásának fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból a jelen ÁSZF-et kiegészítse vagy módosítsa. A Szolgáltató a kiegészítésről, illetve módosításról annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet. Amennyiben a kiegészítés vagy módosítás az Ügyfél számára hátrányos, az Ügyfél jogosult az ÁSZF felmondására, legkésőbb a tájékoztatástól számított öt munkanapon belül. A felmondás arra a napra szól, amelyen a módosítások hatályba lépnek. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást ezt követően is igénybe veszi, úgy a Szolgáltató azt a módosítás, illetve kiegészítés elfogadásaként értelmezi. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

IX.5. Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

IX 6. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér az Ügyfél és a Szolgáltató között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel az Ügyfél külön tájékoztatására nem kerül sor.

IX.7. A Szolgáltató jogosult továbbá, hogy a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatásának nyújtását saját belátása szerint bármikor felfüggessze vagy megszüntesse. A Szolgáltató semmilyen a felfüggesztésből vagy megszüntetésből eredő következményért nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a jelen Szerződés szerinti szolgáltatást nyújtsa.  

IX.8. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvényk9önyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet, a természetgyógyászati tevékenységről szóló 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

IX.9. Felek a jelen ÁSZF-ből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen ÁSZF-ből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.